Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu
Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Kod pocztowy .Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stronao1/2 s osobiście na piśmie pocztą na piśmie został przekazany zostanie przekazany osobiście pocztą Wypełnij w przypadku zaznaczenia opcji „uszkodzenie dowodu".. .wypełniony formularz zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, uszkodzony dowód osobisty - tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego, pełnomocnictwo szczególne - tylko w przypadku działania przez pełnomocnika.. Dane posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe Podają je zarówno kobiety, jak i mężczyźni.. ; Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego strona 2/2 Własnoręczny czytelny podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu - - dd-mm-rrrr Data Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.. Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty.Jeśli sytuacja miała miejsce za granicą, utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego należy zgłosić w polskim konsulacie osobiście, listownie lub faksem.. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zgłaszającej utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego wolne od opłaty, zaświadczenie ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak .Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną (207.2 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: Dokument można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO - składany w postaci papierowej Data publikacji: 09-04-2015 09:24 Opublikował(a): Michał Moszner Data modyfikacji: 19-03-2019 13:26 Modyfikował(a): Michał Moszner1..

Podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu.

Zgłoszenia utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa można dokonać na Policji.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.. Kod pocztowy .formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu - wydrukuj go i wypełnij albo poproś o niego w konsulacie, a następnie wypełnij, jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu - przygotuj uszkodzony dowód, inny dokument tożsamości, na przykład paszport - jeśli go masz.. Kod pocztowy - MiejscowośćUtratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na żądanieformularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij, jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu - dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport - jeśli go ma, swój dokument tożsamości,Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej..

Złożenie zgłoszenia w urzędzie powoduje unieważnienie dowodu osobistego.

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1.. Do wglądu: dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna ( utrata dowodu ).. Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty.Author: d.zaluska Created Date: 01/10/2020 07:05:00 Title: Microsoft Word - Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego_v01_NEW.docFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego strona o2/2 Własnoręczny czytelny podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu - - idd-mm-rrrr Data Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.. Ile będziesz czekać?. Uszkodzony dowód osobisty: iJeśli nie znasz tych danych, pozostaw puste pole.. Wystarczy zgłosić się do dowolnego urzędu miasta lub gminy (nie musi to być „nasz" urząd), następnie wypełnić formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (nazwany DO/F/2) i złożyć go w urzędzie.Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przesłany elektronicznie musi być skierowany do organu gminy, który wydał dowód osobisty..

W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać.

Ile będziesz czekać.. W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać.. NIEZBĘDNY FORMULARZ: Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul.• Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pobierz, • dowód osobisty — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu, • inny dokument tożsamości, na przykład paszport — jeśli go posiadasz.. W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać.. ‐ ‐Formularze do pobrania: formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu (252.03 KB) Rezerwacja wizyty: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa zgłoszenie osobiste utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty:Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego..

Kod pocztowy ...Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Instrukcja wypełniania w trzech krokach 1.

W przypadku jego odnalezienia nie można się nim posługiwać.Procedura zgłaszania utraty w urzędzie gminy jest banalnie prosta.. ‐ ‐ dd‐mm‐rrrrFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego strona Własnoręczny czytelny podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu - - dd-mm-rrrr Data Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.. TREŚĆ .. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego stronao2/2 Własnoręczny czytelny podpis osoby, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu - - idd-mm-rrrr Data Zgłoszenie utraty dowodu osobistego powoduje jego unieważnienie.. W przypadku odnalezienia zgłoszonego dowodu nie można się nim posługiwać.. Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłaszać przez internet ale wyłącznie za pomocą profilu zaufanego (eGO), używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu .Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.. Opatrz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.. Zgłoszenia dokonuje się: osobiście w organie dowolnej gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie, które jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.Utratę dowodu lub uszkodzenie zgłosisz w dowolnym urzędzie gminy, przez internet, a jeśli przebywasz za granicą - w konsulacie lub ambasadzie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt