Przykładowy wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Dofinansowanie PUP realizowane jest ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz w oparciu o granty Unijne.. Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie .Pomyślne przejście obu tych etapów jest finalizowane umową.. Więcej o zasadach pomocy: „Premie na rozpoczęcie działalności .O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz postarać się dzięki programowi unijnemu.. Liczba stron: 17…


Czytaj więcej