Wzór wypełnionego wniosku us-4

W związku z dużym zainteresowaniem materią związaną z okolicznościami oraz przesłankami wydania Zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającego zastosowanie do osoby uprawnionej (zwanego dalej Zaświadczeniem A1), w odniesieniu do kierowców wykonujących usługi w ramach międzynarodowego transportu .Nowe wzory wniosków o A1.. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podobnie jak Urząd Skarbowy wymaga składanie dokumentów - formularzy wg wzorów urzędowych.ZUS - wnioski i formula…


Czytaj więcej

Przykład wypełnienia us-4

Liczba dostępnych formularzy: 5327.. +48 81 50 16 141 e-mail: [email protected] działki, przykład wypełnienia Informujemy Państwa, że zgodnie z § 44 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasza Krępa" prowadzi Rejestr ewidencji działek zawierający numer porządkowy działki, powierzchnię działki, imię i nazwisko oraz adres do korespondencji działkowca, a także .Termin na złożenie PIT-28 jest znacznie krótszy niż na przykład na złożenie PIT-36 lub PIT…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt