Wzór upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

O Ś WIADCZENIE Oświadczam, że wyra żam zgod ę na samodzielne opuszcze nie przez moje dzieckoUpoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 225 im.. Regulamin II Przełajowego „Biegu po zdrowie" w. UPOWAŻNIENIE - Fundacja Bezmiar.. ORŁA BIAŁEGO AKTUALNOŚCI O SZKOLE Historia Dyrekcja Hymn Szkoły Dokumenty Statut szkoły WSO Wymagania edukacyjne Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Kodeks Etyczny Regulaminy Kontrola zarządcza Klauzula RODO Współpraca Zamówieni…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt