Wzór pełnomocnictwa do usc

Pełnomocnictwo ogólne jest najszerszą formą pełnomocnictwa, uprawnia pełnomocnika do działania na rzecz mocodawcy i w jego imieniu, jednak nie dotyczy m.in. reprezentacji przed organami sądownictwa.Co do zasady może działać za pośrednictwem pełnomocnika zawsze, a jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku czynność, która może zostać dokonana wyłącznie osobiście przez nią.. Aby pełnomocnictwo było poprawnie napisane powinno zawierać oświadczenie woli upoważniające określona osobę do podejmowania d…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt