Protokół zdawczo odbiorczy lokalu mieszkalnego wzor

W związku z opuszczeniem lokalu/obiektu rozwiązuję umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.. bezpłatne wzory umów.. Kiedy osoba zdająca licznik wypełni poprawnie swoją część protokołu - jest to dla nas sygnał do rozwiązania z nią umowy i rozliczenia końcowego za zużytą energię.PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. Darmowe Wzory Dokumentów.. umowa najmu inne, wpisz obok.Protokół zdawczo odbiorczy w świetle litery prawa.. bezpieczne kupno mieszk…


Czytaj więcej