Wzór ugody o dział spadku

3 stycznia 2019.. We wniosku o dział spadku (który składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli tego nie można ustalić - ze względu na położenie majątku spadkowego) należy powołać:Zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o dział spadku .. (nie tylko opłatą od wniosku czy pozwu, ale także np. kosztami sporządzenia opinii przez biegłego).. ).Porozumienie ma zastosowanie, gdyby nastąpiła wymuszona przez jedną ze stron rażąca dysproporcja ustępstw.. …


Czytaj więcej

Wzory dokumentów umowa o dział spadku

Mogą np. umówić się, spadkobierca A otrzyma na wyłączną własność oszczędności (50 tys. zł), a spadkobierca B - samochód (o wartości 30 tys. zł).. Darowizna • Umowy • Wzory pism .. Prawo Spadkowe • Sprawa Sądowa • Wzory pism Wniosek o dział spadku.. strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonywanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powsta…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt