Wzór uchwały zarządu pkzp

Uchwały dotyczące zarządu wspólnotą mieszkaniową: - uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną - uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej - regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty mieszkaniowejWpisowe, wkłady i pozostałe operacje wynikające ze statutowej działalności samopomocy pracowniczej powinny być ujmowane w księgach rachunkowych prowadzonych wyłącznie na jej potrzeby.Powołanie czło…


Czytaj więcej