Wzór wniosku wychowawcy o powtarzanie klasy

Tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zasięga opinii rodziców.. Na pierwszym miejscu uczeń wybiera klasę, do której chce się dostać.Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. ks prof Józefa Tischnera w Starym Sączu należy złożyć wniosek o odroczenie dziecka, czyli „powtarzanie klasy pierwszej".. Rodzic/prawny opiekun składa w formie .Osiągnięcie gotowości szkolnej przez dziecko pięcioletnie umożliwia mu, na wniosek r…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt