Druk próba szczelności instalacji gazowej

Pozytywny wynik próby gwarantuje szczelność instalacji i brak kłopotów z jej późniejszą eksploatacją.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić w wypadku: wykonania nowej instalacji gazowej, jej przebudowy lub remontu wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy Jakie .Przy wykonywaniu instalacji…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt