Protokół naprawy wzór doc

Author: pjakis Last modified by: Radosław Czajkowski Created Date: 8/30/2007 8:27:00 AM .6 1.3 fabra silikonowa silikon color 1.4. cementowo wapienna zaprawa tynkarska 1.5 pŁyty styropianowe pro- mabda 1.6 pianka poliuretanowa tytan 1.7 klej bitumiczny enkolit do obrÓbek blacharskich 1.8 Łaczniki do mocowania styropianu 1.9 ocieplenie Ścian poziomu piwnic 1.10 profile wykoŃczeniowe 1.11 izolacja czeŚci podziemnje budynkÓw synthos xps 1.12 klej poliuretanowy tytan klej do .. nazwa.. FORMULARZ NA…


Czytaj więcej

Wzór protokół naprawy

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.Wzór protokołu przeglądu 1) Schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej, 2) Protokół skuteczności szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN, 3) Protokół pomiaru rezystancji izolacji obwodów.. Pieczęć zakładu serwisowego.. DANE UŻYTKOWNIKA.. Np. w sytuacji takiej jak: - w warsztacie wykonano in…


Czytaj więcej