Protokół odbioru wykonania usługi wzór

Zlecający, odmawiający odbioru dzieła, nie wypłaca wynagrodzenia.PROTOKÓŁ końcowego /ostatecznego/* odbioru robót Protokół spisany dnia .. …….w………………………… .w sprawie odbioru robót wykonanych przez .Title: Protokół odbioru robót Author: j.jurkowski Last modified by: Bromińska Agata Created Date: 4/13/2018 10:15:00 AM Company: Ministerstwo ZdrowiaPROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA ZLECENIA (ZADANIA) .. NAZWA TOWARU/USŁUGI ILOŚĆ Uwagi:Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych, zawierający opinie inwest…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt