Przekazanie zażalenia do sko wzór

Odpowiada adwokat z kancelarii adwokackiej w Krakowie specjalizujący się w skargach do WSA.Na podstawie art. 37 § 1 KPA wzywam do usunięcia naruszenia prawa przez SKO <nazwa i adres tego organu>.. Długa 11 20-005 Kielce za pośrednictwem .. i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia prokuratorowi.Przekazanie do SKO odwołania strony od Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 114/OŚ/2007 z dnia 19.01.2007r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegające…


Czytaj więcej

Przekazanie odwołania do sko wzór

Odwołanie od decyzji gminy składa się właśnie do tej gminy, która wydała niezadowalającą stronę decyzję.. - poradnik .. ), o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.Organ nie przesłał odwołania w terminie 7 dni do organu odwoławczego - interpretacja art 132, 133 - napisał w Sprawy urzędowe: Witam serdecznie, Około 3 tygodnie temu wniosłem odwołanie od decyzji administracyjnej.. W takich wypadkach jedyne, co .Jak odwołać się od …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt