Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej wzór

Przyjrzyjmy się zatem, jak w praktyce rozumiane są „niemożność osiągnięcia celu spółki" i „inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki".Okazuje się, że sporo osób coś na ten temat pisze, ale bardzo trudno znaleźć przykład lub jak kto woli wzór, który zobrazuje, o co dokładnie chodzi.. Z pewnością spółka trwa nadal, do chwili wydania prawomocnego orzeczenia sądu w tej sprawie, jednak z uwagi na konieczność współdziałania wspólników w prowadzeniu spraw spółki można przypuszczać, że wniesienie…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt