Wzór pełnomocnictwa do tauron

czytelny podpis.. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Sprzedawcę do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym do udzielenia.do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej.Pełnomocnictwo to dokument, za pomocą którego jedna strona (mocodawca) oświadcza, że inna osoba (pełnomocnik) może w jego imieniu podejmować działania zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne) albo dokonać jakiejś czynności (pełnomocnictwo szczególne).. Większość spraw obsługowych w TAURONIE załatwi…


Czytaj więcej