Wzór porozumienia w sprawie zadaniowego czasu pracy

Kolejny wpis 2017-04-13 14:05:07 .. Na temat zadaniowego czasu pracy w ostatnim czasie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03 .Przeczytaj także: Praca zmianowa w każdym systemie czasu pracy Przypomnijmy, uzasadnieniem dla zastosowania zadaniowego czasu pracy (art. 140 K.p.) jest rodzaj wykonywanej przez zatrudnionego pracy, organizacja pracy oraz miejsce wykonywania obowiązków zawodowych.Trzeba przy tym podkreślić, że ustanowienie omawianej tu organizacji pracy jest możliwe nawet w p…


Czytaj więcej