Wzór protokołu badania oświetlenia awaryjnego

„W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719)" po- .Należy jednakże pamiętać, iż są to tylko wzory i należy je zaadaptować na własny użytek.. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia.. Miejsce poło żenia obiektu: 3.. Jego wzór nie jest ściśle określony przez przepisy, zatem może on nieć dowolną formę pisemną.. Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi oświetlenia awaryjnego są: norma PN-EN 12665 Światło i oświetlenie - Podstawowe ter…


Czytaj więcej