Wzór uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

Kiedyś musi mieć i swój koniec.. Dziś napiszę Ci o jednym z najprostszych sposobach zamknięcia spółki jawnej.. Jest nim uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji spółki.Ostatnio na blogu najczęściej omawiam różnego rodzaju (i jakości) pomysły ustawodawcy na zmianę naszego życia.. rozwiązanie spółki powoduje jednomyślna uchwała wszystkich wspólników.. Rozwiązanie spółki jawnej to nie to samo co jej likwidacja.Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o roz…


Czytaj więcej

Wzór uchwały o likwidacji spółki jawnej

W przypadku ziszczenia się przesłanek rozwiązania spółki, następuje jej likwidacja, chyba że wspólnicy spółki ustalili pomiędzy sobą inny sposób zakończenia działalności.. Tytułem .Zasadą w odniesieniu do spółek osobowych, a więc także spółki jawnej jest to, że uchwały wspólników zapadają jednomyślnie, przy udziale wszystkich wspólników.. Co prawda, zgodnie z art. 70 par.. Zgodnie z art. 60 § 1 należy uznać, że śmierć .Jednakże aby rozwiązać spółkę jawną bez likwidacji należy pamiętać o kilku k…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt