Zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych- wzór

na ulicy .. Zgłaszający .Prawo budowlane przewiduje, że nie trzeba płacić za zgłoszenie robót budowlanych w przypadku domu mieszkalnego.. W niektórych przypadkach wystarczy zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.. - osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o którychPrzeczytaj także: Kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych?. ; Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele b…


Czytaj więcej