Zgłoszenie mobbingu wzór

Priorytetem jej działania jest poprawa praworządności w stosunkach pracy, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym oraz podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym.Zobacz pracę na temat Mobbing w pracy.. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa jednostki organizacyjnej, w której zatrudniona jest osoba zgłaszająca skargę:Zjawisko mobbingu zostało wpisane do Kodeksu Pracy dopiero 14 listopada 2003 roku, ale prawo stanowiące weszło dopiero w życie z początkiem roku 2004.. Może to skutkować przep…


Czytaj więcej