Decyzja administracyjna zmiana nazwiska wzór

Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?. Wyrok WSA w Białymstoku z 14 lipca 2011 roku, II SA/Bk 293/11, niepubl.Znaleziono 28 interesujących stron dla frazy wzó…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt