Protokół z wyboru przedstawiciela załogi wzór

zm.) oraz Regulaminu wyboru Przedstawiciela Załogi i Członków Komisji Socjalnej dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 16/05 Starosty Nowodworskiego z dnia 17maja 2005r.. Na podstawie art. 23713a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.. Wybory są ważne, jeśli weźmie w nich udział co najmniej połowa Pracowników Spółki.. Weź udział w bezpłatnym szkoleniu.. Kodeks prac…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt