Wzór raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym

10.Od czerwca 2013 r. na podmioty lecznicze zostały nałożone nowe obowiązki dotyczące oceny ryzyka narażenia na zranienie oraz sporządzenia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienia ostrymi narzędziami stosowanymi przy udziel…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt