Wzór protokołu z inwentaryzacji środków trwałych

nadwyżki inwentaryzacyjne rozliczyć w sposób następujący: 1) nadwyżki na kwotę .. zł uznać za błąd w pomiarach i pomniejszyć o ich wartość koszty,Inwentaryzacja rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych budowie obejmuje: Pobranie oświadczenia od osób materialnie odpowiedzialnych przed rozpoczęciem i po zakończeniu spisu z natury,inwentaryzacja środków trwałych uznana jest za przeprowadzoną…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia o naprawieniu szkody

Zostałeś poszkodowany i zastanawiasz się, w jakiej formie możesz złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody oraz jakie są jego formalne wymogi?W tym poradniku wyjaśniamy, jak i kiedy złożyć wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.CP-TUW/SZ/ 95 /05 Oświadczenie sprawcy zalania Ja,., zam.. Data i miejsce wyrządzenia szkody Ta norma oznacza, że osoba poszkodowana ma roszczeni.. Im bardziej szczegółowe oświadczenie - tym większa szansa, że ubezpieczyciel szybko zlikw…


Czytaj więcej

Wzór potwierdzenia przyjęcia ucznia do szkoły

Strona głównaDyrektor szkoły, podejmując decyzję o przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego, musi pamiętać o pozyskaniu odpowiedniej dokumentacji.. § 3.Dziecko zamieszkałe w rejonie szkoły, które staja się o przyjęcie do kilku szkół, mimo umieszczenia na liście preferencji szkoły rejonowej, bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym.. Szkoła informuje rodziców o post ępach i sukcesach ich dzieci.. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL or…


Czytaj więcej

Wzór upoważnienia do odbioru pieniędzy

Jak je napisać, aby było w pełni poprawne i zostało przyjęte?. Pl-naprawa z oc sprawcy-upoważnienie warsztatu do odbioru pieniędzy.Właściwość sądu - przywłaszczenie pieniędzy.. Niżej podpisany/a, zamieszkały/a.. Zdarza się jednak, że wypłata jest przekazywana w gotówce.. Obecnie w większości przypadków wynagrodzenie przelewane jest na konto pracownika.. Gdy chcemy upoważnić daną osobę oraz wydać jej pozwolenie do działania w naszym imieniu w określonym obszarze, jak również do wykonywania w nim…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę wypełniony wzór

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (te same zasady odnoszą się również do umowy o pracę na czas określony) uzależniony jest od stażu pracy.. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.Znaleziono 204 interesujących stron dla frazy wypowiedzenie umowy o pracę wzór doc w serwisie Money.pl.. W myśl art. 36 Kodeksu pracy (dalej k. ), jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił: mniej niż 6 miesięcy - …


Czytaj więcej

Wzór druku raportu kasowego

Osobami upoważnionymi do pobierania gotówki z banku do kasy są Kierownik „GU" oraz Główny Księgowy .RAPORT KASOWY RK Nr za okres od do m - ca r. Kasa Str. Poz. 5 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.Druk raportu kasowego i bankowego.. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).Druk KW jest dowodem kasowym powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym.. Pobieranie gotówki.. Pakiet obej…


Czytaj więcej

Wniosek zaświadczenie o niekaralności wzór

Zaświadczenia lekarskie.Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?. Mam pewien problem, w lewym górnym rogu każą wpisać "numer urządzenia służącego do automatycznego odbioru informacji".Zaświadczenie o niekaralności jest często wymagane od kandydatów na określone stanowiska pracy.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!. Posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia…


Czytaj więcej

Wzór wycofania wypowiedzenia przez pracownika

Prawda, że to nic trudnego?. Istnieją jednak sytuacje, w których przepisy dopuszczają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.Dowiedz się, kiedy pracownik może złożyć takie wypowiedzenie i pobierz jego darmowy wzór!Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest to dokument pisemny, w którym Pracodawca komunikuje Pracownikowi wolę rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem pewnego okresu oczekiwania, zwanego okresem wypowiedzenia.. 0 strona wyników dla zapytania anulowanie wypowiedzenia umow…


Czytaj więcej

Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi wzór pdf

Niestety granice nieruchomości często ulęgają zatarciu, a użytkowanie działek utrwala stan niezgodny z faktycznym przebiegiem .Sąsiad postawił kilka lat temu ogrodzenie na terenie mojej nieruchomości, na długości 20 m.. W takim wypadku warto w pozwie zażądać, by sąd zobowiązał sąsiada do ponoszenia kosztów sprzątania nieruchomości Pytającego.Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty adresowane jest do dłużnika, który mimo wcześniejszych wezwań do zapłaty, nie uiścił zobowiązania.Wezwanie to je…


Czytaj więcej

Przykladowe pozew o podwyższenie

Od momentuPowyższy wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia jest szczególnie przydatny, jeśli nie znasz kwoty zadłużenia u wierzyciela (firma pożyczkowa, bank, operator telefoniczny, komunikacja miejska, czy inna instytucja finansowa), możesz złożyć u wierzyciela pisemny wniosek o stan zadłużenia.. Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami (jeden dla Sądu, drugi dla strony przeciwnej).. Jest to najszybsza i najprostsza metoda, która p…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt