Wzór pisma awans wewnętrzny pracownika samorządowego

Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Prawo zamówień publicznych.. Boczna 2 50-001 Wrocław.. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa) pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe stanowisko w ramach tzw. awansu wewnętrznego.- Awans poziomy w praktyce jest to dla pracownika samorządowego nieraz jedyną szansą.Katalog urzędniczych stanowisk został jednak już poszerzony.W m…


Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu nauczyciela do awansu zawodowego

Prezentowane propozycje określają potrzeby przedszkola, jakie powinien wziąć pod uwagę nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany.W ramach przypomnienia- jeśli złożysz go do dnia 30 czerwca danego roku, dyrektor wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania Tobie stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentacją do dnia 31 października organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje decyzję o nadaniu lub…


Czytaj więcej

Wzór wniosek o awans zawodowy nauczyciela mianowanego 2019

Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. 9g ust.. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.. Jak powinien wyglądać wniosek do dyrektora o rozpoczęcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego?. Chodzi o stopnie, które zdobywają w drodze awansu zawodowego.. centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97 Pełna lista numerów wewnętrznych email: kuratorium@kura…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt