Wzór druku kompensaty trójstronnej

fillup - formalności wypełnione.. Może ona być dokonana na podstawie przepisów odnoszących się do potrąceń zawartych w Kodeksie cywilnym, o ile kontrahenci nie zawarli umowy kompensaty wzajemnych rozrachunków (tzw. kompensaty umownej, potrącenia umownego).Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie >patrz wzór oświadczenia o potrąceniu wierzytelności.. Umowa musi wyraźnie określać wierzytelności, które są przedmiotem umowy.Kompensata w tym przypadku polega na odjęciu n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt