Porozumienie stron telepraca wzór

Wystarczy .Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania .stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie świadczenia telepracy i przywrócenie poprzednic…


Czytaj więcej