Uchwała o powołaniu zarządu fundacji wzór

Uchwała o powołaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 1, powołanego w celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.Wzór uchwały zarządu w sprawie utworzenia oddziału spółki z o.o.. Umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami.. Uchwała 3-28.08.2015 r. Uchwała 7.. Jakie dokumenty należy złożyć do KRS?. Obowiązkowe dokumenty założycielskie -…


Czytaj więcej

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe fundacji wzór

O skorzystaniu z nowego wzoru decyduje kierownik jednostki.. Jest to od 2017 r. podstawowe sprawozdanie finansowe obowiązujące organizacje pozarządowe.Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do urzędu skarbowego - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia; dla sprawozdania za 2018 - do 10 lipca 2019 r. Od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej .Krok 3.. Sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić n…


Czytaj więcej

Uchwała zarządu o likwidacji fundacji wzór

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: [adres dla doręczeń].Na podstawie art. 32 ust.. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.. Dlatego też ten wpis również poświęcam odwołaniu członków zarządu oraz .Spółka nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne członka zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie uchwały o powołaniu i otrzymującego wynagrodzenie na podstawie tej uchwa…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt