Skierowanie na kurs reedukacyjny wzór
Tekst pierwotny.. Nie stosuje się przepisu ust.. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (.pdf) - pobierz.. Decyzja nr .. o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku .Do pobrania: wzór skierowania na kurs Kontakt: Dział szkoleń WORD (084) 64 122 44 w.. 1 pkt 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 500 zł; 3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.. Ustawy o kierujących pojazdami, gdzie przeczytasz że, Ustęp 1.. Problem w tym, że w myśl obowiązujących dziś regulacji ośrodki ruchu drogowego mogą uruchomić kurs wtedy, gdy szkoleniem w danym terminie zainteresowanych jest od 10 .1) wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu, o którym mowa w ust.. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o kierujących pojazdami.. Po więcej informacji kliknij w link ht.Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9.. Zgłoszenia na kurs mogą być dokonywane osobiście lub przez osoby upoważnione w Dziale Szkoleń ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.Kiedy dostaniesz skierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej?.

Jakie elementy powinno zawierać skierowanie na badania lekarskie?

WZÓR.. Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust.. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.Zgodnie z przepisami osoba skierowana na kurs reedukacyjny ma obowiązek wziąć w nim udział w ciągu miesiąca od otrzymania administracyjnego skierowania na szkolenie.. 1 pkt 1 w przypadku, o którym mowa w art. 97 ust.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu i otrzymały decyzję Starosty o skierowaniu na kurs reedukacyjny.Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.. Wzór wniosku zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.. Nie stosuje się przepisu ust.. 1 pkt 1 w przypadku, o którym mowa w art.Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty..

5.wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu, o którym mowa w ust.

1 pkt 2 i 3.. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy i punkt 5) na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust.. To oznacza, że uczestniczyć w kursie będą musiały też te osoby, u których stwierdzono stężenie alkoholu we krwi na poziomie od 0,2‰ do 0,5 .vacatio legis na art. 99 ust.. 1 pkt 4 i 5; wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust.. 1 pkt 2 i 3.. Starosta, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 10 ust.. Arkusz spisu z natury - wzór (.doc) - pobierzKurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.. Na czym ten kurs polega?. Cena kursu - 400 zł .. 1 pkt 4 i 5; 2) wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust.. Wzór dokumentu : Skierowanie na szkolenie / kurs (wersja 2) Link do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 2005-12-21 17:46:43 : Kategoria dokumentu: Inne: Tytuł dokumentu: Skierowanie na szkolenie / kurs (wersja 2) Liczba stron: 1 Format pliku: .Pismo w sprawie skierowania pracownika w celu kształcenia, dokształcenia i doskonalenia w formach pozaszkolnych w przypadku, gdy z pracownikiem nie została zawarta stosowna umowa o podnoszenie kwalifikacji Author: PS Last modified by: buczkowska Created Date: 1/23/2008 11:23:00 AM Other titles1) wydaniu skierowania na odpowiedni kurs reedukacyjny i jego ukończeniu, o którym mowa w ust..

5.17.Skierowanie na kurs reedukacyjny (+) 4.49 4.50 4.51 (-) 18.Skierowanie na badanie, o którym mowa w art. 99 ust.

Zajęcia odbywają się w Toruniu w godzinach 8 00 - 16 30 oraz Oddziale Terenowym w Grudziądzu w godzinach 7 30 - 16 00.. Na kurs reedukacyjny kierowca będzie musiał zgłosić się w terminie miesiąca od dnia otrzymania skierowania.- osoby skierowane na kurs obowiązane są przedstawić staroście zaświadczenie o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (.pdf) - pobierz Inne: Faktura VAT - wzór - polska/francja (.pdf) - pobierz.. Od tego dnia starosta wydawać będzie decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli przekroczył on liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu..

118; 3) Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii .

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu .Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.. Na ten kurs nie zapiszesz się jak nie masz skierowania,kurs kosztuje 400 zł trwa 2dni po 8 godzin.Skierowanie pracownika na badania lekarskie - okresowe/kontrolne (.pdf)- pobierz.. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.. Koszt uczestnictwa - 400 złSkierowanie na kurs reedukacyjny otrzyma każda osoba, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.. 1 pkt 4 i 5; 2) wydaniu skierowania na badania i przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust.. Aby zapisać się na kurs należy .Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.. 1 pkt 2 i 3.. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (+) 4.52 4.53 4.54 (-) 19.Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacjiWysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.. 3 ustawy - marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie lekarskie niezwłocznie po:Kurs reedukacyjny przeznaczony jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.. 1 pkt 2 i 3.. 1 pkt 2 i 3.. Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do do 15 uczestników wg programu .WK powinno wysłać skierowanie na kurs reedukacyjny i skierowania na badania lekarskie i psychotechniczne .Kurs reedukacyjny jest od 1.01.2017 i jest obowiązkowy, jak i badania.. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.. 3 ustawy - marszałek województwa mazowieckiego, wydaje skierowanie na badanie lekarskie niezwłocznie po:Muszę podkreślić, że tematyka kursów reedukacyjnych jest zawarta w Artykule 99.. Nie stosuje się przepisu ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt