Wzór wniosku o nadanie odznaczenia osp
Wniosek uniwersalny o nadanie odznaczenia wersja PDF Wniosek uniwersalny o nadanie odznaczenia wersja do edycji [WORD] Wniosek o nadanie Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa wersja PDFWZÓR - wniosek na nadanie odznak Uchwała nr 27/VIII/2019 w sprawie zawieszenia stosowania w 2019 r. zasady dotyczącej odpłatności za odznakę „Za Wysługę Lat .. odznak i wyróżnień Związku OSP RP WZÓR WNIOSKU na ODZNACZENIA Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości .- NOWY REGULAMIN odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP - Wniosek o nadanie odznaczenia - WZÓR - Wniosek na oznaczenie dla zbiorowości - WZÓR - Wniosek o nadanie odznak - WZÓR (Zdjęcie poglądowe UG Leśna Podlaska)Wniosek o nadanie odznaczenia ZOSP RP dla członków OSP, osób zasłużonych, itp. (Medal im.. Wniosek o nadanie medalu za zasługi dla pożarnictwa lub odznaki "Strażak Wzorowy .Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę .Wniosek o dofinansowanie dla OSP FORMULARZ HA/09/01 .. Wniosek o udzielenie dotacji MSW.. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o .Druk wniosku - Wzór nr 1 na odznaczenie indywidualne (bez oświadczenia „RODO) 4 Druk wniosku - Wzór nr 2 na odznaczenie indywidualne (z oświadczeniem „RODO") 5 Druk wniosku o nadanie odznaczenia dla zbiorowości 6 Druk wniosku o przyznanie odznak „Za Wysługę Lat" lub „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"WNIOSEK O NADANIE ..

Druk wniosku o nadanie odznaczenia dla zbiorowości.

Strażak Wzorowy, medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Medal Honorowy im.. Menu strony: Aktualności: Konkursy - Turnieje: Zawody strażackie .. Wniosek o nadanie odznaczenia (dodano: 05-10-2018, ilość pobrań: 814) Oferta handlowa.. Data urodzenia Adres zamieszkania Miejsce pracy Zawód Odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.. Druk wniosku - Wzór nr 2 na odznaczenie indywidualne (z oświadczeniem „RODO") 5.. Data: 2019-11-21, rozmiar: 94 KB.. Data urodzenia Adres zamieszkania Miejsce pracy Zawód Odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.. Druk wniosku o nadanie odznak „Za Wysługę Lat" lub „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza"Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" .. Wniosek o nadanie odznak za wysługę lat.. Deklaracja (załącznik do wniosku o nadanie sztandaru) .Wniosek o nadanie medalu za zasługi dla pożarnictwa lub odznaki "Strażak Wzorowy" wzór 2018 r. (drukujemy dwustronnie) Wniosek o nadanie odznaki wysługi lat w OSP lub odznaki MDP - wzór 2018 r. Wniosek o nadanie odznaczenie zbiorowości, np.jednostki OSP wzór 2018 r.(drukujemy dwustronnie) Wniosek o nadanie sztandaru - dokument Word oraz .We wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP dla działacza związkowego część zawodowa i społeczna działalności w treści uzasadnienia wniosku może stanowić co najmniej 25% jej treści..

Wnioski na medale i odznaczenia NOWE!

Imię (lub nazwa instytucji - organiz.). Kandydat zostaje przedstawiony do nadania odznaki:wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania; wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.WNIOSEK O NADANIE .. Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, opis zasług, za które Kandydat zostaje przedstawiony do nadania odznaki: .Wszczęcie procedury odznaczeniowej następuje w momencie złożenia w Instytucie Pamięci Narodowej prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o nadanie odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności, których wzory określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.1) Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości prezydia wystawiają według wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu (format A-5).. WNIOSKI NIEZAOPINIOWANE PRZEZ POWIAT NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.. 25.WNIOSEK O NADANIE .. nr 2/ powinny zawierać szczegółową informację o zasługach i osiągnięciach kandydata, jeżeli kandydat otrzymał wcześniej odznaczenie muszą być to zasługi po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia.WNIOSEK O NADANIE Odznaki Strażak Wzorowy 1..

Wniosek o nadanie sztandaru dla OSP .

Data: 2017-01-25, rozmiar: 34 KB.. Na tym druku należy składać wnioski o nadanie: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia PolskiWNIOSEK O NADANIE.. Imię.. Bolesława CHOMICZA, Złoty Znak Związku OSP RP) pobierz: Wniosek o nadanie odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP dla zbiorowości pobierz: Wniosek o nadanie orderów i odznaczeń państwowych pobierz:Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę /wzór zał.. Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, opis zasług, za które Kandydat zostaje przedstawiony do nadania odznaki: .Wniosek o nadanie sztandaru dla Jednostki OSP Wniosek i deklaracja - nadanie sztandaru - do edycji.. Sporządzając uzasadnienie wniosku o nadanie Złotej Odznaki ZNP, należy łączyć (powiązać) w treści działalność związkową z działalnością .Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów Wzór wykazu zawierającego zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeńDruki wniosków o nadanie odznaczeń.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.WNIOSEK O NADANIE..

Wniosek o nadanie sztandaru - ZOSP RP.

Nazwisko.. ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.. Wniosek o dotację z firm ubezpieczeniowych.. Nazwisko Imię Imię ojca Funkcja w OSP (Związku) Data urodzenia Adres zamieszkania Miejsce pracy Zawód Medale i odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.. Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, opis zasług, za które Kandydat zostaje przedstawiony do nadania odznaki: .Wzór nr 1 - Formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego Pobierz 16.87 KB; Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych Pobierz 17.32 KB; WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE ze wskazówkami Pobierz 21.40 KBWNIOSEK O NADANIE .. W sprawach o nadanie odznak "Za Wysługę Lat" i „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" stosuje się wnioski, których wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu.. Imię ojca Funkcja w OSP (Związku) Data urodzenia Adres zamieszkania Miejsce pracy Zawód Odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.. Zdjęcia remiz OSP.. Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, opis zasług za którePunkty według których powinien być prawidłowo przygotowany wniosek o order lub odznaczenie państwowe:.. Miejsce pracy Zawód Odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.. WNIOSKI O NADANIE MEDALI I ODZNACZENIA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PROSIMY O WYPEŁNIANIE KOMPUTEROWO I OBOWIĄZKOWO Z OPINIĄ PREZESA POWIATOWEGO.. Wnioski na medale i odznaczenia .Wniosek o nadanie odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP (Odz.. Nazwisko Imię ojca Funkcja w OSP (Związku) Data urodzenia Adres zamieszkania b) Miejsce pracy Zawód Odznaki Związku OSP (podać rok nadania) Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania) 2.Wniosek o przyznanie statuetki "Prometeusza" Regulamin przyznawania statuetki "Prometeusz" Wzór wniosku o o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Wzór wniosku o o nadanie orderu - odznaczenia.. Wystąpili z szeregów: Najczęściej czytane UWOLNIĆ HISTORIĘ Z KAMIENIA; Konkurs plastyczny Dolny Śląsk - Saksonia .Druk wniosku - Wzór nr 1 na odznaczenie indywidualne (bez oświadczenia „RODO) 4.. ZŁOTEGO MEDALU.. Nowy wzór wniosku .. Wnioski o odznaczenia w OSP i MDP.. Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, opis zasług za które..Komentarze

Brak komentarzy.