Wzór skierowania do hospicjum
Pieczątka podmiotu kierującego REGON ………………………………………… dn. ……………………………….. Przeciwwskazaniem do umieszczenia w hospicjum są: choroby zakaźne, narkomania, choroby psychiczne powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia osoby ubiegającej się o umieszczenie w hospicjum lub osób z jej otoczenia.. Praca w hospicjum polega głównie na walce z bólem, ale także na codziennych czynnościach takich jak toaleta osobista, zabiegi .SKIEROWANIE DO HOSPICJUM STACJONARNEGO.. Poniżej znajduje się przykładowo wypełnione skierowanie oraz druk skierowania do pobrania.. W razie potrzeby, podczas zgłoszenia telefonicznego, udzielamy informacji na temat skierowania i udzielanej przez nas opieki.. Dowód osobisty osoby zgłaszającej pacjenta do hospicjum (do wglądu) Lekarz hospicjum: Decyduje o objęciu pacjenta opieką paliatywną Określa potrzeby chorego w zakresie opieki paliatywnej.Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do hospicjum: skierowanie do hospicjum wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala, dowód osobisty, legitymację emeryta, rencisty.SKIEROWANIE DO SZPITALA telefon .. Do: szpitala, szpitala klinicznego, instytutu .. stacjonarne - w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej, domowe - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ambulatoryjne - w poradni medycyny paliatywnej;Do objęcia opieką przez hospicjum domowe konieczne jest posiadanie skierowania..

Skierowanie do hospicjum domowego.doc.

Miejscowość, data Podpis oraz pieczęć lekarzaSkierowanie do domowej wentylacji mechanicznej.doc Skierowanie do hospicjum domowego w Augustowie.doc.. Może je wystawić zarówno specjalista zajmujący się pacjentem, jak i lekarz rodzinny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.. Skierowanie - druk; Skierowanie - wzórPORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE.. Oświadczenie dot.. PDF) PDF Rozmiar: 156.9 KiB Ilość pobrań: 1124.. Wzór skierowania zwykle można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej hospicjum domowego lub .czas pandemii spowodował, że Hospicjum św. Łazarza boryka się z problemami finansowymi.. 'ñäžWä Rozpoznanie .. ORZECZENIE LEKARSKIE dla pacjenta kierowanego do Hospicjum (wer.. Decyzję o objęciu pacjenta opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.Jednostka kierująca: pieczęć zakładu opieki zdrowotnej Data: .. Warszawskie Hospicjum dla DzieciSkierowanie do hospicjum domowego .. nazwa ledüfki oddzia\ .. Poznaj nas bliżej Wypełnij swój PITNiezbędne jest przedstawienie skierowania do Domowego Hospicjum dla Dzieci, a także dokumentacji medyczna z przebytego leczenia (do wglądu).. W przypadku świadczeniobiorców starających się o udzielenie świadczeń w ramach tutejszej Poradni Medycyny Paliatywnej i tutejszego Hospicjum Domowego obowiązuje standardowe skierowanie do poradni specjalistycznej ( wzór skierowania do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania" ).- skierowanie do hospicjum domowego..

lub - skierowanie do zespołu hospicjum domowego.

Co ważne, na skierowaniu musi być umieszczone rozpoznanie choroby oraz odpowiadający jej kod ICD-10.skierowanie lekarskie zgodne z wymogami NFZ (patrz wzór); aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie na skierowaniu; kwalifikacja lekarza Ośrodka (UWAGA: w ramach NFZ obowiązuje ścisły limit max.. word) PDF Rozmiar: 412.1 KiB Ilość pobrań: 1251.. Termin uzgodnionego przyjecia .e.. podpis i pieczqtka lekarza pieczeé szpitala, adres, telefon, numer urnowy (miejscowošé, data) Uwagi szpitala: Data zg\oszenia sie ze skierowaniemSkierowanie do hospicjum (wer.. Pobierz .. Słowo „hospicjum" przez pacjentów i ich rodziny często jest rozumiane jako miejsce, w którym spędza się ostatnie dni życia i jedynie .Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą Prowadzimy opiekę paliatywno-hospicyjną w warunkach domowych i stacjonarnych, opartą na empatii, życzliwości i serdeczności..

Skierowanie do hospicjum stacjonarnego.doc.

Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, na świadczenia w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej mogą liczyć osoby dotknięte następującymi chorobami: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (chodzi o AIDS), nowotwory, następstwa chorób ośrodkowego układu nerwowego,Hospicjum domowe: skierowanie.. ORZECZENIE LEKARSKIE .. 3.Wzór skierowania do Hospicjum Perinatalnego (do wypełnienia - plik DOCX) Przykład wypełnienia skierowania do Hospicjum Perinatalnego (plik PDF) Jednocześnie prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia o treści: „Zgodnie z art. 7 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wyrażam .skierowanie Hospicjum Domowe 2016 Author: BSokołowska Created Date: 2/15/2016 12:18:30 PM .Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.. SKIEROWANIE DO HOSPICJUM STACJONARNEGO…………………………………… dn,………………………… ………………………………………………… Pieczęd instytucji kierującej .Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Wskazanie medyczne - kopie dokumentacji medycznej (historie choroby) ..

Oświadczenie opaska identyfikacyjna hospicjum stacjonarne.docx.

Swoim działaniem obejmuje ludzi u schyłku życia, potrzebujących pomocy.. Warunki udzielania świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej.. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 pkt wg zmodyfikowanej skali Bartel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego pobytu;Opieka hospicyjna to rodzaj opieki, który skupia się na jakości życia chorego i jego bliskich.. czasu pobytu, oraz system kolejek) DOKUMENTY DO POBRANIAWniosek o wydanie skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF) Wywiad pielęgniarski (PDF) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF) Zgoda świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w MCO w Krakowie (PDF) Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF)2) w przypadku skierowania chorego do zakładu opiekuńczo - leczniczego na czas nieokreślony, ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co 30 dni wg załącznika nr 10 do zarządzenia.. Skierowanie do hospicjum domowego dla dzieci.docOpieka hospicjum stacjonarnego sprawowana jest w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie.. Zapewnia pomoc osobom w zaawansowanym, nieuleczalnym stadium choroby, dbając o zaspokojenie potrzeb fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych.. Nie możemy spotkać się z wszystkimi z Was, jak co roku, podczas naszych tradycyjnych kwest akcji Pola Nadziei, Kwesty Listopadowej, podczas koncertów i innych wydarzeń.Przez najbliższy czas wszystko będzie trudniejsze.jeśli dostałeś skierowanie od lekarza.. Pobierz .. Opieka długoterminowa, poradnia paliatywna - to inne systemy sprawowania opieki nad Chorym.. By nieuleczalnie chory pacjent mógł zostać objęty opieką hospicjum domowego, musi mieć skierowanie do hospicjum, które może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista - na przykład onkolog..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt