Formularz zgłoszenia odczynu poszczepiennego
Dostępność:formularz zgŁoszenia niepoŻĄdanego odczynu poszczepiennego Czas wysyłki: 5 dni Koszt wysyłki: od 18,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu: Kurier DHL - 18,00 złFormularze zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; Formularz zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologiczych czynników chorobotwórczych; Program Szczepień Ochronnych; Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennegoNależy także mocno podkreślić, że szeroka definicja odczynu poszczepiennego zapewnia także wykrycie rzadkiego odczynu, zupełnie nowego, czy tylko czasowo związanego ze szczepieniem.. ( Poliomyelitis poszczepienne (niedowład wiotki z objawami utrzymującymi się 60 lub więcej dni, który wystąpił u dziecka w przeciągu 4-30 dni po szczepieniu OPV lub 4 - 75 dni po kontakcie z osobą szczepioną) .. 2002 nr 241 poz. 2097 uwzględniając Dz.U.2005 nr 232 poz. 1973 (§ 1 pkt 2) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Opis odczynu, dodatkowe dane (mo .. I. IDENTYFIKACJA PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJFormularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG Author: Zakład Epidemiologii NIZP-PZH Last modified by: TOMEK Created Date: 12/18/2013 8:00:00 AM Company: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Other titles: Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCGFORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPO ŻĄ DANEGO ODCZYNU POSZCZEPIENNEGO Adresat: Powiatowy Inspektor Sanitarny w ..

W formularzu lekarz wskazuje, na czym polega niepożądany odczyn poszczepienny.

1 Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) stanowi każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występuje po szczepieniu.. Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które .. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG Adresat: Powiatowy Inspektor Sanitarny w .. I. IDENTYFIKACJA PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ KOD RESORTOWY REGON 2 kod położenia placówki opieki zdrowotnej /część II - TERYT/1 kod jednostki organizacyjnej/ część V/ II.FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG Adresat: Powiatowy Inspektor Sanitarny w .. I. IDENTYFIKACJA PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ KOD RESORTOWY REGON kod położenia placówki opieki zdrowotnej /część II - TERYT/1 kod jednostki organizacyjnej/ część V/2 II.Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG Author: Zakład Epidemiologii NIZP-PZH Last modified by: Twoja nazwa użytkownika Created Date: 10/6/2011 9:37:00 AM Company: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Other titles: Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCGFORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy) Adresat: Powiatowy Inspektor Sanitarny w ..

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG ...FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPO ...

Grypa - aktualna sytuacja; Choroby zakaźne.52.. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust.. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust.. 2.Pieczątka placówki opieki zdrowotnej FORMULARZ ZGŁOSZENIA Adresat: NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU Powiatowy Inspektor Sanitarny w .. POSZCZEPIENNEGO I. IDENTYFIKACJA PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ KOD RESORTOWY kod położenia placówki opieki zdrowotnej /część II - TERYT/1 REGON kod jednostki organizacyjnej/ część V/2 II.52.. Czy dziecko było hospitalizowane w zwi ązku z odczynem poszczepiennym ?. KOD RESORTOWY REGON kod położenia placówki opieki zdrowotnej /część II - TERYT/1 kod jednostki organizacyjnej/ część V/2 II.Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) w Polsce można zgłaszać na dwa sposoby.. „Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądanyobjaw chorobowy pozostający w związku czasowym zNiepożądane odczyny poszczepienne.. Informacje ogólne; Komunikaty.. W ramach obowiązkowego systemu zgłaszania NOP przez lekarzy za pośrednictwem Inspekcji Sanitarnej oraz dobrowolnie każda zainteresowana osoba, w tym rodzic bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych.Należy także mocno podkreślić, że szeroka definicja odczynu poszczepiennego zapewnia także wykrycie rzadkiego odczynu, zupełnie nowego, czy tylko czasowo związanego ze szczepieniem..

1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (…) podlega karze grzywny.

INNYM NIŻ BCG Adresat: WOMP-Gdynia/Punkt Szczepień.. Na przykład, czy wystąpiła reakcja miejscowa (taka, jak ropień w miejscu wstrzyknięcia), czy ogólna (gorączka, drgawki, wstrząs anafilaktyczny itd .Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż BCG, zmodyfikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - P.xx =Formularz zgB oszenia niepo| danego odczynu po szczepieniu BCG ZakB ad Epidemiologii NIZP-PZH NEP Oh +' 0 0 H h t @Formularz zg oszenia niepo danego odczynu po szczepieniu BCG Zak ad Epidemiologii NIZP-PZH Normal NEP 2 Microsoft Office [email protected] #@ @J [ , @J [ , p & ՜.Ustala się kryteria rozpoznawania niepożądanych odczynów poszczepiennych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.. Nie Tak Liczba dni hospitalizacji Stan zdrowia dziecka w tydzie ń od rozpoznaniu odczynu poszczepiennego:Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG: pdf doc: Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż BCG: pdf doc: Nadzór przeciwepidemiczny.. opieki zdrowotnej FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU POSZCZEPIENNEGO Adresat: Powiatowy Inspektor Sanitarny.. „Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądanyobjaw chorobowy pozostający w związku czasowym zPieczątka placówki opieki zdrowotnej-WZÓR- FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy) Załącznik nr 2 Adresat: Powiatowy Inspektor SanitarnyDane aktualne na dzień: 15-02-2020 00:33 Link do produktu: zdrowotnej FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU ..

Każdy zgłoszony na formularzu zgłoszenia NOP jest analizowany i kwalifikowany na podstawie kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.. I. IDENTYFIKACJA PLACÓWKI OPIEKI ZDROWOTNEJ .. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (…) podlega karze grzywny.. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPO ŻĄ DANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NI Ż BCG .. Poliomyelitis poszczepienne (niedowład wiotki z objawami utrzymuj ącymi si ę 60 lub wi ęcej dni, który .. Stan zdrowia dziecka w tydzie ń po rozpoznaniu odczynu poszczepiennego: Dziecko jest nadal leczone w domu w szpitalu Pełny powrót do zdrowia .W celu zgłoszenia NOPu lekarz wypełni formularz według wzoru załączonego do rozporządzenia.. Każdy zgłoszony na formularzu zgłoszenia NOP jest analizowany i kwalifikowany na podstawie kryteriów opracowanych przez światowych ekspertów.. - Akty Prawne..Komentarze

Brak komentarzy.