Przykladowe formularz de minimis 2017
2017, poz. 120 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 stycznia 2017 r. Ważny dokument?. Bądź go pewien!. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Dz.U.. UE L 352 z 24.12 .Amortyzacja jednorazowa - ważne informacje: - łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 tys. euro, - brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy, w postaci np. dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń .Za 2017 r. - 215.000,00 zł Za 2018 r. - 216.000,00 zł Za 2019 r. - 214.000,00 zł 5.. Informujemy, że można pobrać z naszej strony wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwieFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Jego koncepcja wywodzi się z założenia, że wsparcie o stosunkowo niskiej (dla państwa, niekoniecznie dla przedsiębiorcy) wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku.Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię pomocy z uwagi na swą niewielką wartość..

... formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD) lub.

Nr 14 Wrzesień 2017. Wydanie archiwalne.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).INF-O-PR - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (pdf 306 KB) doc Pobierz plik Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej/.doc (32 KB)Samodzielnie utwórz nową ankietę lub pracuj nad nią razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Złóż wniosek o rozłożenie tych należności na raty i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zarządza się, co następuje: § 1.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. KRS 0000033455.. UE L 352 z 24.12 .We wniosku należy sprecyzować, że Przedsiębiorca ubiega się o przyznanie ulgi w ramach pomocy de minimis, przedłożyć wszystkie zaświadczenia (ewentualnie decyzje) o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de .minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) lub (jeżeli dotyczy) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lubPomoc de minimis - formularz..

formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ... Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.

Wprowadzają one odpowiednio: nowe wzory formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (2 odrębne formularze) orazFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiWzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.. Rachunek bankowy: 50 1240 5400 1111 0000 4917 9295 prowadzony w PEKAO SAwypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis będący załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.) oraz uwierzytelnione kserokopie uzyskanychInformacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis..

Centrum pobierania » ...Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.

Wybierz jeden z wielu pięknych, gotowych motywów lub utwórz własny.. C - Wpisujemy adres zameldowania.. A - Wpisujemy nr NIP.. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek?. Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczenia stwierdzającego .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. UE L 352 z 24.12 .Pomoc ifirma Koszty działalności Środki trwałe Jednorazowe metody amortyzacji Ostatnia aktualizacja: 1 rok temu w Koszty działalności, Środki trwałe Tagi: amortyzacja, amortyzacja jednorazowa, środki trwałe, stawki amortyzacyjne Z dniem 12 sierpnia 2017 r. w wyniku nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych została wprowadzona dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji .Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego..

Sprawdź, jak wypełnić formularz ... trzeba przedłożyć zaświadczenie o uzyskanej wcześniej pomocy de minimis.

Analizuj wyniki w .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiNa podstawie art. 5 ust.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Pomoc de minimis to specyficzny rodzaj wsparcia publicznego, obecny w wielu programach, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy.. Dra E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Pobierz profesjonalnie przygotowany dokument: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: Liczba stron: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Sprawdź, co powinno zawierać takie zaświadczenie.. .Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług i statystyk..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt