Przykładowy protokół zebrania z rodzicami
4.Title Druk protoko Bu zebrania z rodzicami Author: Gimnazjum w Radziłowie Subject: Druk protokołu zebrania z rodzicami Created Date: 12/4/2006 12:00:00 AMPROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z RODZICAMI w dniu 4.09.2012r.. Została powołana aby wspierać rodziców i rady rodziców we współtworzeniu szkoły ich dzieci.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.. Porządek obrad: Spotkanie zastępcy przewodniczącego, pani Katarzyny Gurniak z Radą Rodziców.. PROTOKÓŁ NR 2 ZEBRANIE RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA 201 „MISIA URSYNKA" 1.. Kartki z ocenami, zachowanie, frekwencja 3.Protokół z zebrania* z rodzicami uczniów klasy I b przeprowadzonego dnia 12 września 2012 r. Temat: Zebranie organizacyjne związane z rokiem szkolnym 2012/2013 1.. Powitanie 2.. Podziękowanie rodzicom za przybycie na spotkanie.. W dalszej części zebrania przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego .Mysłowice, dnia 24.04.2014r.. Czonkowie rady zobowił ązani są w terminieProtokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie .. zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu wzięło udział .. osób.. 2.Lista obecności na zebraniu wiejskim; Protokół z zebrania wiejskiego; Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego; Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji; Wniosek sołectwa o przeznaczenie środkow Funduszu Sołeckiego; Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej..

Zapoznanie członków zebrania z porządkiem zebrania.

Grupa IV 4 - 5 latki Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik; lic. Izabela Piłat Plan zebrania: 1.Powitanie rodziców przez nauczycieli.. Zawiera on plan, tematykę i ogólny przebieg zebrania.Przykładowy plan pierwszego zebrania z rodzicami .. Po spotkaniu z wychowawcą, w godz. 17.00-17.45 rodzice będą mieli możliwość rozmowy online z wykorzystaniem platformy MS OFFICE TEAMS z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogami, psychologiem szkolnym.Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z §22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie stowarzyszenia zwyczajne walne zebranie członków.. Ustalenie terminu pakowania prezentów.. 4.Plan współpracy z rodzicami 5.Zapoznanie rodziców z programem wybranym do pracy w .Protokół z zebrania ogólnego rodziców odbytego w dniu 15.02.2017 r. Obecni: według załączonej listy Porządek zebrania: 1.. Zapoznanie rodziców z informatorem i kalendarzem szkolnym.. Porządek zebrania przedstawia się następująco: .Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów.. Rodzice idą na nie z nadzieją, że nowy wychowawca będzie rozumiał ich dzieci i okaże się osobą godną zaufania..

Protokół z zebrania z rodzicami - GRUPA SÓWKI 1.

Warto, aby nauczyciel zapytał rodziców, jakie tematy/problemy wychowawcze/ mogłyby być omówione na kolejnych spotkaniach.). Obrady otworzył(a).. przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego zebrania i porządek obrad.. Omówienie prezentów gwiazdkowych - część grup już dokonała wyboru.. Ankieta dla rodziców - „Czy moje dziecko potrafi ?". Wybór protokolanta (opcjonalnie).. W niektórych, zebranie z nauczycielem poprzedza spotkanie z dyrekcją, w innych nie.Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta .Dodatkowo takie zebrania z „nowymi rodzicami" bywają jeszcze trudniejsze ponieważ nie znamy tych rodziców… ale jak się dobrze przygotujecie to zebranie powinno przebiec sprawnie, a Wy będzie spokojne, że przekazałyście wszystkie informacje.. Poprzez wszechstronne działania, takie jak porady, konsultacje, szkolenia, konferencje czy publikacje, eksperci Fundacji przekazują wiedzę i umiejętności umożliwiające aktywne .Protokół nr 2 z dnia 22.10.2018: Warszawa, dn. 22 października 2018 ..

(Uwaga: Tematykę spotkań można ustalić również z rodzicami.

Omówienie organizacji uroczystości otwarcia nowego budynku przedszkola.PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP NR 58 W KRAKOWIE.. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I półroczu roku szkolnego 2016 .. (podpis rodzica/rodziców) (podpis wychowawcy/nauczyciela) Title: 1_O_13 Author: kris Created Date: 1/29/2011 3:04:59 PM .3.. Powitanie, przedstawienie się.. Wychowawca idzie z nadzieją, że wśród grupy rodziców znajdzie zrozumienie i osoby chętne do współpracy.. Informacja o działalności przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.. Prośba o podpisanie listy obecności.. Pozostałe są w trakcie ustalania.. Przedstawienie statutu, regulaminów, procedur: głównych elementów Podstawy Programowej lub wymagań edukacyjnych w danej klasie; statutu szkoły - m.in. ważniejszych praw i .Scenariusz zebrania z rodzicami grupy zerowej.. Zebrani przez akceptację przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania.. 2.Wpisanie się rodziców na listę obecności.. W dniu 08 października 2018 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie.. SP w Popowicach, 27 kwietnia 2017 r. W czwartek (27 kwietnia) odbyło się w naszej szkole spotkanie Pani Dyrektor oraz nauczycieli z rodzicami uczniów.Opracowanie projektu współpracy z rodzicami - jeżeli planujesz akcje, wydarzenia z udziałem rodziców, to poinformuj, że np. planujesz przybliżyć dzieciom zawód pielęgniarki, lekarza, strażaka etc. i czy są osoby, które dany zawód wykonują i chciałaby przyjść, opowiedzieć coś o swojej pracy albo nietypowej pasji.Jest to również punkt, w którym proszę by zgłaszać .PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 26 września 2017 r. - Liczba obecnych na zebraniu - 40 - Uprawnionych do głosowania - 39 - przedstawiciele klas: 0a, 1a, 1c, 1d,Przedstawienie tematu i planu kolejnego spotkania z rodzicami..

Protokół z zebrania z rodzicami w dniu 19 marca 2020r.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Sekretarz Rady Rodziców odczytał protokół z poprzedniego zebrania.. Imi ę i nazwisko rodzica Podpis .Na wstępie Dyrektor Pani Maria Bielska-Kahan powitała zebranych rodziców w nowym roku szkolnym 2014/2015 prosząc, by członkowie Rady Rodziców nawiązali współpracę ze szkołą.. Zebranie zostało zwołane na godz.PIERWSZE ZEBRANIE - PLANOWANIE Cele Przed zebraniem zastanów się, jakie cele stawiasz przed sobą, co chcesz osiągnąć.. Plan na zebranie z rodzicami na pewno różni się w każdej grupie - w jednych przedszkolach zbieramy na wyprawkę, w innych - rodzice zakupują przybory sami sami.. Z pewnością zechcesz: 1. przedstawić się i zaprezentować z jak najlepszej strony, zyskać zaufanie rodziców i ich szacunek 2. poznać rodziców, dowiedzieć się, kto jest czyim tatą lub mamą, 3.LISTA OBECNOŚCI RODZICÓW NA ZEBRANIU w dniu ……………………………………………………………………….. obie strony liczą na wzajemne wsparcie w działaniach .SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW .. Poniżej znajdziecie kilka rad dotyczących pierwszego spotkania z rodzicami.Z zebrania z rodzicami sporządza się protokół.. Powitanie rodziców przez nauczyciel.Fundacja „Rodzice Szkole" powstała w 2006 roku.. Zgłoszenie ewentualnych w nim zmian- brak.. Protokół.. Rada nie wniosła do niego żadnych zmian i uwag.. w klasie.. Na zebraniu zapoznano niżej wymienionych rodziców z następującymi sprawami: 1.. Termin następnej wywiadówki- 21.05.2020 r. godz. 1600 2.. Poniżej znajduje się do pobrania przykładowy wzór takiego protokołu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt