Wzór protokołu ze spotkania z rodzicami
Spisany po spotkaniu w sprawie IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego (MKE) w Ustroniu, które odbyło się w środę, 15 września 2010 r. o godz. 10,oo - w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp z o.o.Protokół ze spotkania z rodzicami uczniów klasy II b z dnia 11 września 2003 roku I.. SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW .. 3.Poznanie organizacji pracy - ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.. W niektórych, zebranie z nauczycielem poprzedza spotkanie z dyrekcją, w innych nie.Protokół.. Współczesny szablon protokołu spotkania z ułatwieniami dostępu pozwala śledzić na bieżąco spotkania klubowe lub biznesowe.Na spotkaniu uważaj, nie pozwalaj myślom błądzić po suficie - koncentruj się na wypowiedziach uczestników, wszystko może okazać się ważne.. 28 kwietnia 2017 23 maja 2017 Tomek.. Poprzez wszechstronne działania, takie jak porady, konsultacje, szkolenia, konferencje czy publikacje, eksperci Fundacji przekazują wiedzę i umiejętności umożliwiające aktywne .Protokół spotkania.. Przewodniczący Rady Rodziców.. Lista obecnościTitle Druk protoko Bu zebrania z rodzicami Author: Gimnazjum w Radziłowie Subject: Druk protokołu zebrania z rodzicami Created Date: 12/4/2006 12:00:00 AM(podpis rodzica/rodziców) (podpis wychowawcy/nauczyciela) Title: 1_O_13 Author: kris Created Date: 1/29/2011 3:04:59 PM .Odbywały się spotkania z rodzicami oraz dziadkami pod hasłem „zas kolędowania", „Poczytaj mi mamo", „iesiada z seniorami"..

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

Jeżeli potrzebują Państwo zmodyfikować ten protokół, dodać do niego inne punkty porządku obrad lub przygotować protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników - zapraszamy do kontaktu.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji odbyła 2 spotkania z p. Piepiorą i p. Młodawską w sprawie organizacji Dni Kowar.. Plan na zebranie z rodzicami na pewno różni się w każdej grupie - w jednych przedszkolach zbieramy na wyprawkę, w innych - rodzice zakupują przybory sami sami.. Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań Roberta.. Sposoby kontaktów rodziców z nauczycielami 1.. Używaj tego standardowego szablonu protokołu spotkania dla wszystkich spotkań biznesowych.. Omówienie organizacji otwarcia nowego budynku przedszkola 6.. Przebieg zebrania: 1.. Protokół.. Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.. Jeśli w treści protokołu piszesz o załączonym dokumencie, to pamiętaj, żeby go na pewno dołączyć: listę obecności, uchwały, wnioski uczestników na piśmie, inne dokumenty.Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!.

4.Klasyczny protokół spotkania.

Grupa IV 4 - 5 latki Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik; lic. Izabela Piłat Plan zebrania: 1.Powitanie rodziców przez nauczycieli.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Pożegnanie.. Rodzice zaprezentowali swoje umiejętności teatralne w jasełkach bajkowych w dniu 16.12.2016r.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Z zebrania z rodzicami sporządza się protokół.. Podjęcie uchwały o drogach udostępniania protokołu z zebrania Rady Rodziców poprzez e-mail, stronę internetową oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Rady Rodziców 12.. 2.SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RODZICAMI.. Przewodniczący Rady Rodziców powitał wszystkich zebranych członków oraz gości.. Zebrania z rodzicami: 1) we wrze śniu ka żdego roku szkolnego dyrektor szkoły ustala harmonogram zebra ń z rodzicami na dany rok szkolny, 2) w czasie zebra ń wychowawcy przekazuj ą informacje o: a) funkcjonowaniu szkoły,Notatka służbowa (memo) - sprawdź jak napisać notatkę służbową, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj ze wzorem i przykładami notatek służbowych.Protokół nr 1..

Przebieg spotkania: 1.

Komisja budżetu zołżyła wniosek o zarezerwowanie środków na remont dachu w SP Nr 3.. Ad.1Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 201111.. Na spotkaniu zostały poruszone i omówione następujące sprawy:Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. 4.Plan współpracy z rodzicami 5.Zapoznanie rodziców z programem wybranym do pracy w .1.. Omówienie i przegłosowanie regulaminu Rady Rodziców.. Omówienie spraw bieżących.. Zgłoszono uwagę, że pieniądze na konkursy nie powinny pochodzić z biura rady miejskiej.3 z Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Parafialnej 19 stycznia 2014 r. 1.. SP w Popowicach, 27 kwietnia 2017 r. W czwartek (27 kwietnia) odbyło się w naszej szkole spotkanie Pani Dyrektor oraz nauczycieli z rodzicami uczniów.. Zakończenie zebrania.. Następnie Andrzej Macura krótko opowiedział o aktualnym etapie prac synodu przesłane przez parafialne zespoły synodalne ankiety są aktualnie opracowywane przez Komisje i .. ze spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów klasy .. w dniu .. Planowany przebieg spotkania: Powitanie .. 2.Wpisanie się rodziców na listę obecności.. Zapytania i wolne głosy..

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 5.

Ad 3PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA Z RODZICAMI w dniu 4.09.2012r.. Została powołana aby wspierać rodziców i rady rodziców we współtworzeniu szkoły ich dzieci.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!spotkanie ze straŻakami „ piramida Żywienia" - wspÓŁpraca z sanepidem, zajĘcia warsztatowe dla dzieci.. Powitanie 2. udziaŁ w akcji „sprzĄtanie Świata", „dzieŃ ziemi" - uwraŻliwienie dzieci do dbania o przyrodĘ.. Rozpoczęło się modlitwą, którą tradycyjnie poprowadził ksiądz proboszcz.. Sprawy różne- rezygnacja z uroczystości choinkowych (UCHWAŁA NR 5 2016/2017) 7.. Termin następnego spotkania ustalono na 24.10.2017 na godz. 18:00.. Jest to szablon z ułatwieniami dostępu.4.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przykładowy protokół ze szkolenia informacyjnego .Fundacja „Rodzice Szkole" powstała w 2006 roku.. Zapoznanie rodziców z informatorem i kalendarzem szkolnym.. Powitanie.. Zajęcia warsztatowe na temat: Jak zmotywować uczniów do nauki?. Przedstawienie i zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.. Spotkanie miało charakter świąteczno-kolędowy.. Przedstawienie rozliczenia finansowego Rady Rodziców za rok szkolny 2013 .Protokół z zebrania* z rodzicami uczniów klasy I b przeprowadzonego dnia 12 września 2012 r. Temat: Zebranie organizacyjne związane z rokiem szkolnym 2012/2013 1. rozwijanie wraŻliwoŚci na sztukĘ, uczestnictwo w edukacji muzycznej poprzez spotkania z: szkoŁĄ muzycznĄ w jaworznie,protokołu); Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracj ą Stowarzyszenia (za łącznik nr 3 do niniejszego protokołu).najbli ższego dogodnego terminu spotkania.. Zawiera on plan, tematykę i ogólny przebieg zebrania..Komentarze

Brak komentarzy.