Wzór protokołu z zebrania wiejskiego
Instrukcja korzystania z Biuletynu Redakcja BiuletynuWZÓR Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie .. zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu wzięło udział .. osób.. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia członków z 15.01.2015, takie regulamin miał zostać stworzony w ciągu 14 dni, czyli powinien zostać zatwierdzony do 29 lutego.protokół sprawozdawczy z zebrania; Uchwała nr 11 przyjecie protokołu KR; Uchwała nr 12 przyjecie regulaminu KR .. Pobierz dokument w formacie MS Word: Protokół z zebrania wiejskiego.. Po ustaleniu agendy i priorytetów zebrania Szymon Surmacz przedstawił przygotowaną przez siebie propozycję regulaminu pracy zarządu.. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jacka Piwowarskiego,Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. odbytego w dniu 29 kwietnia 2018 roku.. z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00. protokół sprawozdawczy z zebrania; 30 marca 2016 r. protokół sprawozdawczyProtokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. (PDF) (2630.85kB) UCHWAŁA Nr 5/2016 Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Grabice z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wniosku do Wójta Gminy Cielądz o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko " z dnia 20 marca 2009 roku..

2.Wzór uchwały zebrania wiejskiego.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 17.30, w drugim terminie i trwało do godz. 19.00 .. 9 kwietnia odbyło się Zebranie Walne o charakterze sprawozdawczo - wyborczym, na którym dotychczasowy zarząd zrezygnował z obejmowanych funkcji.. Treść podjętej uchwały - uchwała w załączeniu do protokołu.. Zebranie zostało zwołane na godz.Wzór protokołu z zebrania wiejskiego sołectwa Wzór uchwały ws uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Wzór wniosku ws przeznaczenia środków funduszu soleckiego zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Pomoc.. Zebranie Walne podjęło uchwałę o wyborze nowego Zarządu.2 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia mieszkańców 3 Nie więcej niż kwota przyznana na dany rok Pobierz dokument w formacie MS Word: Wniosek sołectwa o przeznaczenie środkow Funduszu Sołeckiegoze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z §22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie stowarzyszenia zwyczajne walne zebranie członków.. Następnie sołtys przedstawił program : 1.Protokół z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin.. Wzór uchwały w spr.. Powrót do poprzedniej strony » .Wzór protokołu z zebrania wiejskiego ..

6.Protokół z zebrania wiejskiego - wzór.

zmiany przedsięwzięcia.doc.. Po oficjalnej części przyszedł czas na występ pań z Koła Gospodyń (zespół „Nowowsianki") oraz poczęstunek.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZBYTKOWIE ZA 2013 ROK: 1.. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie następujące propozycje uchwał: Uchwała Walnego Zebrania nr 3/2014 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu) z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości.. 05 lipca 2015 r. Walne Zgromadzenie Członków.. sołectwa.. przeprowadzonego w dniu .. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.protokół z zebrania wiejskiego (doc) 2 mar 2015 13:05 0,03 MB lista obecności na zebraniu (doc) 2 mar 2015 13:05 0,08 MB wniosek sołectwa - zmiana przeznaczenia funduszu (doc) 2 mar 2015 13:07 0,03 MBPrzebieg zebrania Ad 1.. Artykuł był czytany: 3562 razy .Zebranie wiejskie jest zwoływane przez sołtysa z inicjatywy własnej lub na wniosek 20% mieszkańców.. Otwarcie Zebrania Wiejskiego..

Wzór uchwały zebrania wiejskiego.doc.

Na zebraniu zostały omówione wszystkie uroczystości, w których Koło Gospodyń brało udział.. W ogłoszeniu należy wskazać na czyj wniosek zostało zwołane zebranie.. Przedstawienie porządku obrad.. Zaakceptował(a): Admin.. Protokół.. Pomożemy również oswoić się rodzicom z placówką, a co najważniejsze - przekażemy wszystkie cenne informacje, dzięki którym .Wzory dokumentów Organizacyjne: Nazwa pliku Data; Protokół kontroli kasy: 2013-07-02: .. uchwała walnego zebrania członków pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 13 - uchwała walnego zebrania członków pkzp: .. z o.o., Al.Zwycięstwa 96/98, .10 stycznia 2014 r. na sali OSP Nowa Wieś odbyło się zebranie sprawozdanie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich za rok 2014.. Zaproponował jako protokolanta Radnego Sołectwa Jerzego Albertusiaka, którego jednogłośnie wybrano na tą funkcję..

Porządek zebrania: 1.

2.z Zebrania Wiejskiego sołectwa Wiązownica-Kolonia.. listy obecności - 31 osób.. Pliki do pobrania: Kopia (2) P r o t o k ó ł.doc (doc) 13 lip 2012 09:16 0,03 MB; Data powstania: piątek, 13 lip 2012 09:15.. W dniu 20 marca 2009 roku w Warckim Centrum Kultury w Warcie przy ulicy T. Kościuszki 9/11 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia „LGD - Przymierze Jeziorsko".Wzór protokołu z zebrania wiejskiego sołectwa Wzór uchwały ws uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Wzór wniosku ws przeznaczenia środków funduszu soleckiego zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego Pomoc.. Komisja skrutacyjna wybrana zgodnie z pkt.3a.. PROTOKÓŁ Nr ….. z Zebrania Wiejskiego.. Wybór protokolanta.. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.. Obrady otworzył(a).. przedstawiając obecnym osobom .. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu); 2. uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia .Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta .1 Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia r. Przewodniczący Zebrania w osobie Sołtysa Jacka Niedojadło po stwierdzeniu quorum (80 osób na liście obecności) otwarzył zebranie.. Zebranie Wiejskie przyjęło następujący porządek zebrania : 1.. W Zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg.. Powitanie zebranych.. Wskazówka: Porządek obrad jest przygotowywany przez władzę (organ) zwołujący zebranie zgodnie ze statutem.. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.. stwierdziła, ze zebranie jest prawomocne.. Najczęściej jest to zarząd stowarzyszenia, ale w nadzwyczajnych sytuacjach (braku możliwości zwołania .Prezes Zarządu wspólnie z wice Prezesem p. F. Jałosińską dokonali wręczenia dyplomów.. Wnioski (wzory) Lista obecności na zebraniu wiejskim; Protokół z zebrania wiejskiego; .. Instrukcja korzystania z Biuletynu Redakcja BiuletynuZamknięcie walnego zebrania.. Protokół z zebrania wiejskiego.doc (DOC, 44,5 KB) Podgląd załącznika; Uchwa w sprawie uchwalenia zmian do funduszu sołeckiego.doc (DOC, 63,5 KB) Podgląd .W zebraniu uczestniczyli uprawnieni mieszkańcy sołectwa, którzy wpisali się na listę obecności stanowiącą załącznik do protokółu : Zebranie otworzył i zebraniu przewodniczył : _____ _____ .. Protokół.. Dzięki dobrej prezentacji oraz dobrze zaplanowanemu spotkaniu unikniemy w przyszłości wielu nieporozumień.. Opublikował: Marek Gliński Data publikacji: 18-10-2011 13:28..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt