Druk skierowanie do hospicjum domowego
Do hospicjum przyjmowani są pacjenci kierowani przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy z oddziałów szpitalnych oraz każdej poradni specjalistycznej po zakończeniu leczenia przyczynowego.. SKIEROWANIE (DRUK) 2.. Hospicjum dysponuje 7 łóżkami.Rejestracji do Hospicjum domowego może dokonać pacjent, jego rodzina lub osoba przez niego wyznaczona w placówce hospicjum lub telefonicznie.. Pobierz .. HOSPICJUM DOMOWE W CZĘSTOCHOWIE ul. Krakowska 45 a.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE (DRUK) 3.. Rejestracja: poniedziałek - piątek, w godzinach 10:00-16:00 ul. Henryka Sienkiewicza 53 pokój 109, Białystok telefon: 85 654 57 75 3.. 2 razy w miesiącu) i pielęgniarki (min.. 22 643 57 09 (nr wew.Wizyta domowa.. Na podstawie takich skierowań również nie będzie możliwości przyjęcia do hospicjum domowego.. Szkolna 20 (I p).Skierowanie do hospicjum domowego w Augustowie.doc.. DOMOWA OPIEKA HOSPICYJNA HOSPICJUM DOMOWE PW. PROROKA ELIASZA ul.. Załączniki.. na terenie powiatów zlokalizowanych na Śląsku: 530 433 655. oraz całodobowo e-mailem: [email protected] .. UPOWAŻNIENIE OPIEKUNA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW (DRUK) Druki w formie papierowej można pobrać z sekretariatu w godzinach jego otwarcia.jeśli dostałeś skierowanie od lekarza.. Telefon kontaktowe: 514 600 206Hospicjum domowe niesie bezpłatną pomoc w zaawansowanej chorobie nowotworowej chorym przebywającym w domu oraz ich rodzicom..

Skierowanie do hospicjum domowego.doc.

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, aktywną, zaawansowaną i .- hospicjum stacjonarne - hospicjum domowe - zakład opiekunczo-leczniczy.. Termin uzgodnionego przyjecia .e.. podpis i pieczqtka lekarza pieczeé szpitala, adres, telefon, numer urnowy (miejscowošé, data) Uwagi szpitala: Data zg\oszenia sie ze skierowaniemskierowanie Hospicjum Domowe 2016 Author: BSokołowska Created Date: 2/15/2016 12:18:30 PM .Skierowanie do hospicjum domowego .. 2 razy w tygodniu).. Zespół wyjazdowy Hospicjum domowego składa się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i pracownika socjalnego, działa w godzinach od 08:00 do 20:00.Po godzinie 20:00 oraz w czasie świąt i dni wolnych pomoc .Działając w trybie nadzwyczajnym w czasie epidemii, zmieniamy do odwołania sposób pracy hospicjum domowego.W celu złożenia niezbędnych dokumentów do przyjęcia chorego lub wypożyczenia sprzętu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem hospicjum domowego Osoby ze skierowaniem do hospicjum domowego proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem hospicjum domowego: tel.. 2 razy w miesiącu) i pielęgniarki (min.. Wzór skierowania zwykle można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej hospicjum domowego lub .Wymogiem rejestracji do Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej jest skierowanie od lekarza onkologa lub rodzinnego..

Skierowanie do hospicjum (wer.

PDF)Pieczątka podmiotu kierującego REGON ………………………………………… dn. ……………………………….. stacjonarne - w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej, domowe - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ambulatoryjne - w poradni medycyny paliatywnej;- skierowanie do hospicjum domowego.. Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego: skierowanie wypełnione przez lekarza rodzinnego, bądź specjalistę; ksero legitymacji ubezpieczeniowej; ksera ostatnich kart leczenia szpitalnego (dokumentacji medycznej pacjenta).Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.. Chory, a gdy nie jest to możliwe, jego opiekun, składa także oświadczenie, w którym wyraża zgodę, na przebywanie pod opieką hospicjum.. SKIEROWANIE DO HOSPICJUM STACJONARNEGOWARUNKI PRZYJĘCIA DO HOSPICJUM DOMOWEGOSkierowanie do hospicjum domowego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z zaświadczeniem lekarskim.. HOSPICJUM DOMOWE W KŁOBUCKU.. 3.Hospicjum Domowe W Hospicjum Domowym obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby, przebywających w swoich domach, w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej.. 2 razy w tygodniu), opieka jest bezpłatna finansowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia..

lub - skierowanie do zespołu hospicjum domowego.

KWALIFIKACJA DO HOSPICJUM DOMOWEGO W OBORNIKACH Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub .Skierowanie do hospicjum By dostać się pod opiekę hospicjum, potrzebny jest dokument potwierdzający, że leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone.. Skierowanie do żywienia domowego dorośli.docDruki do pobrania.. Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, na świadczenia w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej mogą liczyć osoby dotknięte następującymi chorobami: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (chodzi o AIDS), nowotwory,SKIEROWANIE I WNIOSEK O PRZYJĘCIE CHOREGO DO HOSPICJUM - DRUKI DO POBRANIA.. Skierowanie musi zawierać:rozpoznanie: zgodnie z wykazem z numerem ICD-10 oświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowegoNastępujące dokumenty pacjent okazuje podczas pierwszej wizyty lekarskiej:dowód osobisty;dokument potwierdzający .Druki dokumentów do pobrania na naszej strony internetowej ..

Skierowanie do hospicjum stacjonarnego.doc.

Wizyty domowe w ramach opieki hospicyjnej są cały czas realizowane.. KLAUZULA INFORMACYJNA (DRUK) 4.. Opieka długoterminowa, poradnia paliatywna - to inne systemy sprawowania opieki nad Chorym.. Faktycznie doszło do ograniczenia ich liczby do niezbędnego minimum aby nie narażać: Chorych, Bliskich i Opiekunów oraz pracowników ochrony zdrowia.. Prowadzone są regularne wizyty lekarza (min.. Oświadczenie dot.. Za każdym razem kiedy stan Pacjenta tego wymaga otrzymasz pomoc na miejscu.Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym.. Oświadczenie, w którym chory lub (w przypadku niezdolności chorego do wyrażania swojej woli) opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym wyraża zgodę na przebywanie pod opieką .Wniosek o wydanie skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF) Wywiad pielęgniarski (PDF) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF) Zgoda świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w MCO w Krakowie (PDF) Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego (PDF)Rejestracja do Hospicjum Domowego odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.. Pobierz .. Oświadczenie opaska identyfikacyjna hospicjum stacjonarne.docx.. nazwa ledüfki oddzia\ .. Przy rejestracji pacjenta potrzebna jest jego karta chip-owa oraz dokumentacja choroby (wypisy ze szpitala, wyniki badań etc.).oraz całodobowo e-mailem: [email protected].. Warunki udzielania świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej.. Hospicjum domowe dla dzieci; Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.SKIEROWANIE DO SZPITALA telefon .. Do: szpitala, szpitala klinicznego, instytutu .. PDF Rozmiar: 144 KiB Ilość pobrań: 2951.. Szkolna 20, 16-050 Michałowo tel.. Prowadzone są regularne wizyty lekarza (min.. ORZECZENIE LEKARSKIE dla pacjenta kierowanego do Hospicjum (wer.. 'ñäžWä Rozpoznanie .. Druki do pobrania .. emeryta-rencisty lub inny) dokument medyczny (wynik badania) potwierdzający chorobę nowotworową.Hospicjum domowe oferuje opiekę o charakterze ciągłym.. Wymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego lub stacjonarnego od .Hospicjum domowe: skierowanie.. word) PDF Rozmiar: 412.1 KiB Ilość pobrań: 1251.. Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką są: Skierowanie do hospicjum domowego na druku: Skierowanie do szpitala oddział: hospicjum domowe / poradnia medycyny .Jednostka kierująca: pieczęć zakładu opieki zdrowotnej Data: .. Warszawskie Hospicjum dla Dzieciskierowanie do hospicjum domowego ( na druku do poradni specjalistycznej) z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym, ksero dowodu osobistego, ksero ubezpieczenia (RMUA, legit..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt