Wzór formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin zgodnie z art. 21 ust.. Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicyZLB-2- Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy; ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG; Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG.. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG.. zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZLB-1; Wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB-2; Wzór form.. preparat bezpośredni badanie bakteriologiczne badanie .6) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.Załącznik nr 3 - WZÓR - Pieczątka laboratorium Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upo śledzenia odporności (HIV) (1) Adresat: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w.Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą - pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery..

(ZLB-3) 11.ZLB-1 Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego : 20.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych Dz.U.. Biznes mówi.. zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV ZLB-3 Formularze ZLKFormularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników.. preparat bezpośredni badanie bakteriologiczne badanie wirusologiczne badanie .Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.. formularzach.. Formularz zgłoszenia odczynu niepożądanego po szczepieniu BCG .Załącznik Nr 4 - WZÓR - Pieczątka laboratorium Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą (1) Adresat:Wzory formularzy sprawozdawczych stosowanych w nadzorze epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi w Polsce w 2002 roku.. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin zgodnie z art. 21 ust.. ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) 22.. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru .Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZL : DOC: Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB2 : DOC: Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) ZLB3 : DOCZgłoszenia winny dotyczyć J E D Y N I E pierwszego badania diagnostycznego, określającego wykrycie czynnika etiologicznego jednostki chorobowej - nie należy przesyłać wyników badań powtarzalnych, np. wykonywanych w ramach monitoringu procesu terapeutycznego (określenia zmian poziomu wiremii w przebiegu leczenia).Ustawa obliguje również diagnostów laboratoryjnych lub inne osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznego czynnika chorobotwórczego do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu dla siedziby .Załącznik Nr 2 - WZÓR - Pieczątka laboratorium Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą Adresat: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w. w (lub nazwa wskazanej ..

Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy.

Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych: pdf doc: Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie gruźlicą: pdf docROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych.Tekst pierwotny.. Formularze podatkowe.. 2007 nr 203 poz. 1467 (załącznik 2) AKTUALIZACJA FORMULARZAFormularze ZLB.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Załącznik nr 2 - WZÓR - Pieczątka laboratorium Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych(1) Adresat: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w. Resortowy kod identyfikacyjny zakładu opieki zdrowotnej/laboratorium (2)Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych: Opis: Dz.U.. Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.. Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych..

Wzory umów .- WZÓR - Pieczątka laboratorium Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego.

płciową zgłaszanych na odrębnych formularzach.Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 24 godzin zgodnie z art. 21 ust.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych.. (ZLB-2) 10.Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV).. W abonamencie taniej - formularz do8.. 1) wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust.. Ustawa określa:- zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia .Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) - pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub czteFormularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG; ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy; ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową; ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) Dz.U..

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG.

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG: x .Rządowy projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.. (lub nazwa wskazanej jednostki)pieczątka laboratorium Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego potwierdzającego zakażenie kiłą, rzeżączką, nierzeżączkowymi zakażeniami dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i innymi chlamydiozami oraz rzęsistkowicą (1) Adresat: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.. 2007 nr 203 poz. 1467 (załącznik 2) Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 2007 nr 203 poz.1467 (załącznik 4) AKTUALIZACJA FORMULARZAFormularz zgloszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt