Przykladowe proba orchestral music
orcheomai - tańczę) - nazwa półkolistego (pierwsze orchestry wytyczano w kształcie prostokąta, koła lub elipsy, z czasem przyjęła się forma półkola i ta uległa rozpowszechnieniu) placu w teatrach greckich i rzymskich, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią.. Była to centralna część teatru.Największe znaczenie miała w teatrach greckich, zwłaszcza w .F.. Add Interest with Orchestra Effects..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt