Wzór raportu ewaluacji wewnętrznej
Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.. Ewaluacja realizowana była od maja do czerwca 2015r.Znajdziesz tu niezbędne wzory dokumentów każdego dyrektora szkoły związanych z nadzorem pedagogicznym, w tym m.in. przykład raportu z ewaluacji wewnętrznej czy arkusz obserwacji.. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.. 3.EWALUACJA.. Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa Data publikacji: 17 Październik 2017RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości .. Działania na rzecz kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze _____ str. 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA TEMAT CZYTELNICTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM DWORZE na rok szkolny 2016/2017 Sporządzony przez Zespół do spraw ewaluacji w składzie:SPIS TREŚCI: I Przedmiot, cele i zakres ewaluacji wewnętrznej 1.. Pytania kluczowe.. Załączniki 1.. Zgromadzony materiał empiryczny został wykorzystany w analizie niniejszego raportu.. W odniesieniu do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w .3.. Obejmowały one ankiety skierowane do rodziców, nauczycieli i uczniów oraz analizę wybranej dokumentacji prowadzonej przez szkołę i Radę rodziców..

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.

Bardziej szczegółowoEwaluacji.. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.. Sposób prezentacji raportu.. Zestawienie wyników sprawdzianu diagnozującego i podsumowującego dla klas pierwszych z języka polskiego.. Ankiety.. 2.Ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2013/2014 Harmonogram zadań Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2013/2014 zgodny z Rozporządzeniem MEN z 10 maja 2013 wymaganie Planowane działania odpowiedzialni termin Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analiz wynikówPonadto Beneficjent wdrożył następujące procedury wewnętrzne: 1.. Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.. Dobór próby badawczej został dokonany w oparciu o założenia zawarte w Projekcie Ewaluacji Wewnętrznej.. Podsumowanie I półrocza 2018/2019 sprawozdania, raporty, sprawy pracownicze.. Źródła pozyskiwania informacji o obszarach objętych badaniami.. Cel ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/ Zakres, przedmiot badań.. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), jednym z zadań dyrektora przedszkola jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej - w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia - oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez .Czerwiec 2018 Opracowanie projektu „Raportu z ewaluacji wewnętrznej" Przedstawienie wyników ewaluacji Radzie Pedagogicznej III..

Cele ewaluacji wewnętrznej.

Badaniu zastały poddane: WYNIKI I ICH INTERPRETACJA Ankiety: O udostępnienie informacji, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach, poproszono: - nauczycieli Przedszkola „Wesoły Pędzelek" nr 192 w Warszawie;Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul.Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy 1.. Zakres diagnozowania: a) Obszar b) Wymaganie 3.. Wyniki projektu 3.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. 4) Wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.. Więcej informacji dotyczących plików cookies jak i tych związanych ze zmianą ustawień przeglądarki znajduje się w polityce prywatności.Dalsze korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.V.. Zarządzeniem nr 58/2009 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 26 listopada 2009 r. - zasady prowadzenia rachunkowości w Politechnice Koszalińskiej, 2.. Wzory ankiet zamieszczone zostały w Załączniku..

Projekt ewaluacji wewnętrznej 2.

W każdym czasie można dokonać zmiany ustaleń dotyczących plików cookies.. Zarządzaniem nr 54/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z 30 listopada 2011 r. - regulaminStrona wykorzystuje pliki cookies.. Zebranie wyników i opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej - kwiecień 2017.. Osoby/zespoły odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej.. 4.Kryteria ewaluacji.. Formy, sposobu upowszechniania raportu 5.. Zakres diagnozowania: wymaganie 4.. Kryteria ewaluacji.. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.. 7.Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej w szkole; PAKIET: Styczeń 2019.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!ewaluacji w zespole.. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj .Przykład raportu z ewaluacji wewnętrznej .. 2) Przyjęcie założeń raportu przez Dyrektora.. Pierwsze pytanie dotyczyło udziału uczniów w zajęciach organizowanych w szkole.. Zgromadzony materiał empiryczny został wykorzystany w analizie niniejszego raportu.. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Zobacz zawartość pakietu..

Cele ewaluacji wewnętrznej.1.

UczniowieRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół w Ozimku.. Zespół ewaluacyjny Raport z ewaluacji: 1) Przygotowanie wstępne raportu.. Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. Rozporządzenie Ministra Edukacji3.. Wzór świadectwa pracy.. Pytania kluczowe.. lipiec 2017r.Wzory ankiet zamieszczone zostały w Projekcie ewaluacji wewnętrznej.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola.. Zaloguj się lub zarejestruj konto.. Zbiorcze zestawienia wyników egzaminów próbnych z języka polskiego.. Załączniki 2 1.. Techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystane w badaniach.. V. ZałącznikiEwaluacja wewnętrzna w szkole Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej Autor: Anna Filiks 1.Pojęcie ewaluacji Ewaluacja to słowo (fr.). Harmonogram ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym .IV.. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.. Cele ewaluacji wewnętrznej.. OPRACOWANIE ZBIORCZE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW Badaniem objęto 153 uczniów klas 2c, 2d, 3c, 4c, 5c i 6c Ankieta była anonimowa i składała się z 5 pytań.. Wszyscy ankietowani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobieRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYMAGANIE 11 Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznychRaport z ewaluacji wewnętrznej - 2013/2014 7 Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych: Wybór wymagań ewaluacji, powołanie zespołu ewaluacyjnego - do 12.09.2013 r. Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej - wstępna faza planowania - przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem - do 15.09.2013 r. Przygotowanie projektu ewaluacji:Raport z ewaluacji wewnętrznej - monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej Propozycja recenzji z odbytej praktyki studentki edukacji wczesnoszkolnej Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej wymagania: Rodzice są partnerami przedszkola Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnejZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Harmonogram działań.. Pobierz najważniejsze dokumenty w pracy dyrektora szkołyRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Członkowie zespołu w składzie: A. Bzowa, E. Ligowska, A Michna, J, Gacia, B. Zaniewska, G. Ławrzecka, K Gazda, A. Junak, G Bugdal przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji.. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju poradni 3.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.. PROJEKT EWALUACJI .. I CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ.. Wszyscy ankietowani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie wykorzystania .2 STRUKTURA RAPORTU 1.. Marzec - kwiecień 2017r.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.. znaczące oszacowanie, ocenę, określenie wartości.. 3) Ostateczne opracowanie raportu z przeprowadzonej analizy wraz z rekomendacją.. Więcej wzorów dokumentów » .Wzór raportu z ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2020/2021.. V Załączniki.. Ewaluacja to proces gromadzenia, analizy i wartościowania informacji.. Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej..Komentarze

Brak komentarzy.