Wzór oświadczenia majątkowego radnego powiatu
» Oświadczenie majątkowe dla Radnego - Wzór do wydruku.. Ceniony pedagog, organista, wybitny działacz kultury w Kozach, powiecie bielskim.Wzór oświadczenia majątkowego dla: członka zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i naczelników Wzór do pobrania w wersji do edycji Wzór do pobrania w wersji pdf Wzór oświadczenia majątkowego dla: radnego powiatu1 STAROSTWU FUWiATUWiś W Z.AMBKUW1E W ŁY NĘŁ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu ?. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".Obowiązkowi złożenia oświadczenia majątkowego podlegają: radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną ; oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Szef CBA będzie mógł nakazać każdej osobie pełniącej funkcję publiczną do złożenia oświadczenia majątkowego, nawet, jeśli te funkcje nie zostały wymienione w ustawie - wynika z założeń projektu ustawy..

Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu wzór oświadczenia wzór oświadczenia.

8 Kołaki Kościelne, dnia r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.Powiat i władze powiatu Starostwo Powiatowe i Jednostki Organizacyjne Powiatu Sprawy Zamówienia publiczne Finanse i mienie Rozwój powiatu - strategie i plany Środowisko naturalne Współpraca z organizacjami pozarządowymi Oświadczenia majątkowe Radnych powiatu Wzór formularza oświadczenia majątkowego radnego powiatu VI Kadencja V .Oświadczenia majątkowe.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy.10 wiadomości: » Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca wypełniania oświadczeń majątkowych za rok 2018. Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Pieniak:Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej - oficjalny serwis informacyjny.. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym", składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty stanowi .Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Zgorzeleckiego..

Wzór nowego projektowanego oświadczenia majątkowego można znaleźć na stornach KPRM.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp Stanisława Wróbla z Kóz.. » Oświadczenie majątkowe - Wzór do wydruku.. » Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym.oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta GdyniDruk oświadczenia majątkowego radnego powiatu - do pobrania Radni Rady Powiatu w Pile - Archiwum Radni Rady Powiatu w Pile 2014-2018.. Załączniki: Wzór - oświadczenie majątkowe - PDF Wielkość pliku: 679.56 KB.. Podstawę prawną oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym", składanego przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne .Wzór formularza oświadczenia majatkowego radnego powiatu.doc DOC Wzór formularza oświadczenia majątkowego starosty, członka zarządu, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej i osoby wydającej decyzje.doc14 października 2019 14:19 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie oświadczenia majątkowego: Druk oświadczenia majątkowego: członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady..

Wydział: Wydział Organizacyjny (ORG)1 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba ..

Oświadczenie majątkowe członka zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Oświadczenie majątkowe - wzór.doc) Oświadczenie majątkowe radnego powiatu .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu (492,4 KB) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (494,9 KB)Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.. Zgodnie z art. 25c ust.. (PAP) autor: Aleksander Główczewskipdf - wzór oświadczenia majątkowego dla członków zarządu, kierowników jednostek, wydających decyzje [56 kb] rtf - wzór oświadczenia majątkowego dla członków zarządu, kierowników jednostek, wydających decyzje [118 kb] pdf - wzór oświadczenia majątkowego dla radnych powiatu [55 kb]OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "".Wzór OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzj.. Postawa prawna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt