Zgłoszenie celne wzór

Zgłoszenie.. 48) Z zastrzeżeniem art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu może być dokonane w formie zgłoszenia ustnego, gdy dotyczy: 1) przypadków określonych w art. 225 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz lit. b-d Rozporządzenia Wykonawczego;Decyzją korzystną wydawaną na wniosek osoby zgłaszającej jest decyzja w pełni zgodna z treścią i intencją takiego wniosku.. Artykuły.. 02/2020, 01 luty 2020 r. Spis treści Prenumerata.. Tu znajdziesz infor…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt