Wzór wypełnienia załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców Wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie.1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zwanego dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 106 ust.. karalności pracodawcy), stanowiące załącznik nr 15 do .Cudzoziemcy: Tytuł dokumentu: Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy: Opis: Dz.U.. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi z…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt